VITPEA
enterprise s.r.o.

Obchodní podmínky 

Obchodní podmínky

OBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro velkoobchodní odběr u VITPEA enterprise s.r.o.

Obchodní podmínky a reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník). Prodávající a provozovatelem internetového obchodu www.vitpea.cz je: VITPEA enterprise s.r.o. se sídlem Primátorská 296/38, Praha 8 - Libeň, CZ 180 00, DIČ : CZ24278882, IČ: 242 78 882 , tel. +420 / 604 107 216, e-mail: info@vitpea.cz.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

VYMEZENÍ POJMŮ

Prodávající / dodavatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující / nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Uzavření kupní smlouvy – není-li kupujícím spotřebitel, objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Reklamace – je uplatnění práv kupujícího z rozporu s kupní smlouvou, jakožto i uplatnění právkupujícího plynoucích z odpovědnosti prodávajícího za vady.


INFORMACE O UZAVŘENÉ SMLOUVĚ A OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Ceny uvedené v kupní smlouvě jsou platné v době uskutečnění objednávky. Doba trvání akčních cen je do vyprodání zásob, pokud není stanoveno doplňující informací u výrobku jinak.

Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.


ZPŮSOBY PLATBY


1) DOBÍRKA

Nejběžněji používaná platební metoda. Doručovateli uhradíte částku, která je uvedená ve vaší objednávce, a to v okamžiku doručení a převzetí zboží.


2) BANKOVNÍ PŘEVOD

Platbu můžete uskutečnit předem bankovním převodem na náš účet. Po odeslání objednávky se zobrazí údaje potřebné pro převod peněz – částka, číslo našeho účtu, variabilní symbol. Tyto informace vám budou zároveň zaslány v potvrzení objednávky na váš email. Po provedení platby nám jsou peníze na účet připsány obvykle během 1-3 pracovních dní. Zboží odesíláme ihned po obdržení platby (pokud je skladem). Při převzetí zásilky od doručovatele pak již nic neplatíte.


DODACÍ A DOPRAVNÍ PODMÍNKY PRO ČR

PPL

Při objednávce nad 5 000 Kč včetně DPH na dobírku je poštovné zdarma, jinak činí 150 Kč.

V případě objednávky, zaplacené předem bankovním převodem, nad 5 000 Kč včetně DPH je poštovné zdarma, jinak činí 130 Kč.

Balné a ani žádné další poplatky již neúčtujeme.

Pokud máme vámi objednané zboží skladem, odesíláme jej tentýž den objednání nebo do 2 následujících pracovních dnů.

Pokud zboží není skladem, budeme vás kontaktovat o dodací době.

Zboží doručuje PPL.